تور های ویژه تور های خارجی

تور های ویژه

بلگراد
ايران اير

تور بلگراد(۷ مهرماه)

4 شب
قیمت 6/140/000 تومان
كوش آداسي
هوايي معراج

كوش آداسي(۲۹ شهريور)

4 شب
قیمت 3/610/000 تومان
استانبول
هوايي ماهان

استانبول(۲۱ شهريور)

3 شب و 4 روز
قیمت 3/692/000 تومان
وارنا
هوايي ماهان

تور وارنا(۲۲ شهريورماه)

7 شب
قیمت 5/195/000 تومان
بانكوك+پاتايا
ماهان اير

تايلند(۱۲شهريورتا۹آبان)

4 شب بانكوك و 3 شب پاتايا
قیمت 4/602/000 تومان
كوش آداسي
هوايي معراج

تور كوش آداسي(۲۰و۲۷ شهريور)

6 شب
قیمت 4/040/000 تومان
بدروم
هوايي معراج

تور بدروم(۲۷ شهريور)

6 شب
قیمت 3/840/000 تومان
آنتاليا
هوايي ماهان

تورآنتاليا(۲۳ شهريورماه)

6 شب
قیمت 4/590/000 تومان
تور بلگراد(۷ مهرماه)
ايران اير
4 شب
تهرانبلگراد
قیمت 6/140/000 تومان
كوش آداسي(۲۹ شهريور)
هوايي معراج
4 شب
تهرانكوش آداسي
قیمت 3/610/000 تومان
استانبول(۲۱ شهريور)
هوايي ماهان
3 شب و 4 روز
تهراناستانبول
قیمت 3/692/000 تومان
تور وارنا(۲۲ شهريورماه)
هوايي ماهان
7 شب
تهرانوارنا
قیمت 5/195/000 تومان
تايلند(۱۲شهريورتا۹آبان)
ماهان اير
4 شب بانكوك و 3 شب پاتايا
تهرانبانكوك+پاتايا
قیمت 4/602/000 تومان
تور كوش آداسي(۲۰و۲۷ شهريور)
هوايي معراج
6 شب
تهرانكوش آداسي
قیمت 4/040/000 تومان
تور بدروم(۲۷ شهريور)
هوايي معراج
6 شب
تهرانبدروم
قیمت 3/840/000 تومان
تورآنتاليا(۲۳ شهريورماه)
هوايي ماهان
6 شب
تهرانآنتاليا
قیمت 4/590/000 تومان
نرخ ويژه سوپرآفر گرجستان
هوايي تابان
4 شب
اصفهانگرجستان
قیمت 1/995/000 تومان
گرجستان(۸ تا ۱۵ شهريور)
ايران اير
7 شب
اصفهانتفليس
قیمت 1/990/000 تومان

هتل های ویژه