تور های ویژه تور های خارجی

تور های ویژه

ارمنستان
زمینی

تور زمینی ارمنستان ویژه کریسمس

3 شب و 4 روز
قیمت 70 دلار + 380000 تومان تومان
قونیه
هوایی قشم ایر

قونیه ۱۹ آذر

4 شب
قیمت 4/290/000 تومان
پوکت
هوایی ماهان

پوکت تا ۲ آذر

7 شب و 8 روز پوکت
قیمت 11/299/000 تومان
گرجستان
هوایی ایران ایر

گرجستان ۳ آبان

3و4و7 شب
قیمت 1/790/000 تومان
استانبول
هوايي ماهان

استانبول تا ۹ آبان

3 شب و 4 روز
قیمت 2/850/000 تومان
کوالالامپور
هوایی ماهان

مالزی ۲۴مهرتا۹آذر

7 شب و 8 روز کوالالامپور
قیمت 5/754/000 تومان
دهلی +آگرا +جیپور
ماهان ایر

تور هند(۱۷مهرتا۹آبان)

7 شب
قیمت 8/764/000 تومان
بانکوک
هوایی ماهان

تایلند۱۰مهرتا۹آبان

7 شب و 8 روز بانکوک
قیمت 6/457/000 تومان
تور زمینی ارمنستان ویژه کریسمس
زمینی
3 شب و 4 روز
تهران و اصفهانارمنستان
قیمت 70 دلار + 380000 تومان تومان
توراستانبول پرواز ترکیش از اصفهان
هوایی ترکیش
3 شب
اصفهاناستانبول
قیمت 2/930/000 تومان
قونیه ۱۹ آذر
هوایی قشم ایر
4 شب
تهرانقونیه
قیمت 4/290/000 تومان
پوکت تا ۲ آذر
هوایی ماهان
7 شب و 8 روز پوکت
تهارنپوکت
قیمت 11/299/000 تومان
گرجستان ۳ آبان
هوایی ایران ایر
3و4و7 شب
اصفهانگرجستان
قیمت 1/790/000 تومان
استانبول تا ۹ آبان
هوايي ماهان
3 شب و 4 روز
تهراناستانبول
قیمت 2/850/000 تومان
مالزی ۲۴مهرتا۹آذر
هوایی ماهان
7 شب و 8 روز کوالالامپور
تهرانکوالالامپور
قیمت 5/754/000 تومان
تور هند(۱۷مهرتا۹آبان)
ماهان ایر
7 شب
تهراندهلی +آگرا +جیپور
قیمت 8/764/000 تومان
تایلند۱۰مهرتا۹آبان
هوایی ماهان
7 شب و 8 روز بانکوک
تهرانبانکوک
قیمت 6/457/000 تومان
تور آنتالیا ۳ آبان
هوایی ایران ایر
6 شب
تهرانآنتالیا
قیمت 2/290/000 تومان

هتل های ویژه